Vårt standarsoriment av terskler inneholder kjøreterskel, terskel med dobbelt anslag og terskelskinner med A60 branngodkjenning. Klikk deg inn og se utdrag av våre terskeltyper.

Tegningene under viser et utdrag av hvilke terskeltyper som finnes i vårt standard sortiment.

Kjøreterskel

Standard 20 mm anslagsterskel tilpasset krav om universell utforming.

Terskel 014

Terskel med dobbelt anslag.

Terskel 011

Terskel 011 30 mm.

Terskelskinne

A60 branngodkjent terskelskinne.
A120 med ekspanderende masse (Palusol) under døren.
Terskel kan fjernes på betonggulv.